Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät vaativat tietojärjestelmäalustan. Vähimmillään tämä alusta on palvelimen kansiorakenteessa. 

Kun näet hyväksi valita yrityksellesi selainpohjaisen, mahdollisesti mobiilin alustan, olemme mielellämme mukana määrittämässä tarvetta ja valitsemalla juuri sinun yrityksellesi oikeanlaista järjestelmää.

HSEQ-palvelut.fi tekee yhteistyötä useiden eri järjestelmäalustan toimittajan kanssa, joten käyttämällä asiantuntemustamme saat juuri Sinun yrityksellesi soveltuvan ja tarvittaessa skaalautuvan alustan vuosiksi eteenpäin kohtuullisin kustannuksin. 

Avustamme järjestelmän:

  • määrittelyssä
  • rakentamisessa
  • käytönopastuksessa sekä 
  • ylläpidossa

Prosessidokumentaation hallinta:

Sen sijaan että yrityksen tuotannon tiedostot sijaitsevat palvelimella kansioissa, voidaan dokumentaatio sijoittaa tuotantorakennetta tukevaan dokumentaationhalllintajärjestelmään.

Avustamme asiakastamme valitsemaan sopivan skaalautuvan järjestelmän. Olemme todenneet vuosikymmenten kokemuksella suomalaisen työn olevan tässä erinomaisella tasolla, esimerkiksi http://www.derigo.fi/pro3 Emme suinkaan rajoitu yhteen järjestelmään, varteenotettavana vaihtoehtona sisällön hallinnan ja kehittämisen kannalta voimme suositella.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen