ISO 20000-1 Palvelunhallintajäärjestelmä

Standardi määärittää vaatimukset palveluntuottajien arviointiin ja ohjaamiseen sekä palvelutuotannon kehittämiseen.

Palvelunhallintajärjestelmästandardin lähtökohdat ovat olleet IT-maailmassa ja siihen liittyvässä palvelutuotannossa, mutta standardi on suunniteltu kattamaan minkä tahansa palvelutuotannon menettelyt, joten ei rajoitu IT-sektorillle.

ISO 20000-1 sisältö:

4. Palveunhallintajärjestlemää koskevat yleiset vaatimukset

 • Johdon vastuu
 • Muiden osapuolten käyttämien prosessien hallinnointi
 • Asiakirjahallinta
 • Resurssienhallinta
 • Palvelunhallintajärjestelmän laatiminen ja parantaminen

5. Uusien tai muuttuneiden palveluiden suunnittelu ja transitio

 • Suunnittelun tulokset, riittävyys ja vaatimuksenmukaisuus
 • Päätökset etenemisestä
 • Kokoonpano
 • Palvelun poistaminen
 • Dokumentointivaatimukset muutokselle ja uuden palvelun käyttöönotolle
 • Hyväksyttäminen, vienti tuotantoon, tarkastelu

6. Palveluiden toimitusprosessit

 • Palvelutason hallinta
 • Palveluraportointi
 • Palveluiden jatkuvuuden ja saatavuuden hallinta
 • Palveluiden budjetointi ja kirjanpito
 • Kapasiteetinhallinta
 • Tietoturvallisuuden hallinta
7. Liikesuhdeprosessit
 • Liikesuhteiden hallinta
 • Toimittajanhallinta

8. Ratkaisuprosessit

 • Häiriönhallinta
 • Palvelupyyntöjen hallinta
 • Ongelmanhallinta
9. Ohjausprosessit
 • Konfiguraationhallinta
 • Muutoksenhallinta
 • Julkaisun ja käyttöönoton hallinta
HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen