Avustamme avaimet-käteen periaatteella EU:n tietosuoja-asetuksen määritysten selvittämisessä sekä voimaasaattamisessa yrityksessäsi.

EU tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee tällöin olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksessa on velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Tietosuoja-asetus koskee kaikkien kansalaisten henkilötietojen käsittelyä yrityksessä. Pakettiin kuuluu yleisesti sovellettava tietosuoja-asetus ja direktiivi.

Suomalaisille yrityksille aiheutuu asetuksen voimaansaattamisen myötä velvollisuuksia osoittaa noudattavansa asetusta, tietosuojavastaavan nimittämisestä ja hänen velvollisuudestaan selvittää tietosuojatilanne sekä velvollisuudesta ilmoittaa tietoturvaloukkauksista.

Tietosuoja-asetuksen pääsisältö yrityksen kannalta:

  • Henkilötietojen käsittelyn arviointi
  • Tietosuojaperiaatteiden toteutuminen
  • Tietosuojavastaava
  • Osoitusvelvollisuus
  • Riskiperusteinen lähestymistapa
  • Vaikutusten arviointi ja ennakkokuuleminen
  • Henkilötietojen sijainti, turvallisuus ja käsittelyn ulkoistaminen
  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Tietoturva
  • Tietoturvaluokkaukset

Tuotamme dokumenttipaketteja, joilla yrityksesi saa katettua kaikki Tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Hinta 78-560€ riippuen yrityksen toiminnasta ja koosta, erilaisille yrityksille on määrätty säädöksessä erilaisia varautumistoimenpiteitä, joilla on vaikutusta tarvittavan dokumentaation määrään.


HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen