ISO 45001 tunnettiin aiemmin nimellä OHSAS 18001.

Kyse on työturvallisuusjärjestelmästä, jonka sertifioinnin avulla yritys pystyy asiakkailleen osoittamaan työturvallisuudesta huomioimisen yhdeksi yrityksen pääteemaksi.

Arvomme työturvallisuusjärjestelmää rakentaessa:

 • Jokaisella on oikeus tulla työhön, tehdä työ ja palata ehjänä takaisin kotiin
 • Laatimalla järkevät toimintamallit vaaratilanteiden havainnoimiseksi estämme tapaturmat
 • Mittaamalla työturvallisuutta, löydetään asiakokonaisuudet, joita kehittämällä turvallisuus paranee
 • Kehittämällä turvallisia työoloja, tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät ja yritys säästää (vakuutus)maksuissa

Miten me kehitämme järjestelmääsi

Tapamme luoda uusi työturvallisuusjärjestelmä tai kehittää vanhaa on muovautunut kokemuksiin perustuen yrityksen omaa henkilöstöä hyvin vähän rasittavaksi ja ajankäytön kehityspalavereihin minimoivaksi.

Kehitämme järjestelmän:

 • Tutustumalla tarkoin yrityksen toimintaan
 • Haastattelemalla avainhenkilöitä
 • Kirjaamalla toimintamallit prosesseiksi
 • Hyväksyttämällä uuden järjestelmän
 • Kouluttamalla kehittämämme järjestelmän
 • Avustamalla sertifioinnissa
 • Huolehtimalla järjestelmästä myös jatkossa

Henkilöstösi osallistuu muutamaan haastatteluun ja kokoukseen sekä kommentoi kuvattuja prosesseja. Tyypillisesti asiakkaamme henkilöstö käyttää aikaa kokonaisen järjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen noin 40-60 tuntia. Siis noin viikko tehokasta työaikaa yritykseltäsi!

Järjestelmän rakentaminen kokonaisuudessaan kestää n.2-4 kk, jonka jälkeen sertifointitoimet pari kuukautta.

Palvelu on avaimet-käteen -palvelua jossa yrityksesi henkilöstö saa keskittyä oleelliseen, eli omaan työhönsä, eikä heidän ole tarve naputella teksitä. Tekstin tuottamisen hoitaa osaava konsulttimme, jonka jäljiltä prosessikuvaukset ovat selkeitä, ymmärrettäviä, näyttävät yhtenäisiltä ja läpäisevät sertifiointiauditoinnin.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen