Ympäristöstä huolehtiminen ja ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa antaa asiakkaalle kuvan vastuuntuntoisesta toimittajasta. Moni yritys sertifioituu 14001-standardiin osoittaakseen asiakkaillensa toimintansa tehokkuuden ympäristöarvojen huomioonottamisen suhteen.

Blogissamme on luettavissa ympäristöön liittyvien standardien  ISO 14001 ja energianhalllintajärjesltemän ISO 50001 hyödyistä.

Miten me kehitämme järjestelmääsi

Tapamme luoda uusi ympäristöjärjestelmä tai kehittää vanhaa on muovautunut kokemuksiin perustuen yrityksen omaa henkilöstöä hyvin vähän rasittavaksi ja ajankäytön kehityspalavereihin minimoivaksi.

Kehitämme järjestelmän:

  • Tutustumalla tarkoin yrityksen toimintaan
  • Haastattelemalla avainhenkilöitä
  • Kirjaamalla toimintamallit prosesseiksi
  • Hyväksyttämällä uuden järjestelmän
  • Kouluttamalla kehittämämme järjestelmän
  • Avustamalla sertifioinnissa
  • Huolehtimalla järjestelmästä myös jatkossa

Henkilöstösi osallistuu muutamaan haastatteluun ja kokoukseen sekä kommentoi kuvattuja ympäristöprosesseja. Tyypillisesti asiakkaamme henkilöstö käyttää aikaa kokonaisen järjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen noin 20-40 tuntia. Siis alle viikko tehokasta työaikaa yritykseltäsi!

Järjestelmän rakentaminen kokonaisuudessaan kestää n.1-4 kk, jonka jälkeen sertifointitoimet reilun kuukauden.

Palvelu on avaimet-käteen -palvelua jossa yrityksesi henkilöstö saa keskittyä oleelliseen, eli omaan työhönsä, eikä heidän ole tarve naputella teksitä. Tekstin tuottamisen hoitaa osaava konsulttimme, jonka jäljiltä prosessikuvaukset ovat selkeitä, ymmärrettäviä, näyttävät yhtenäisiltä, vakuuttavat asiakkaan ja läpäisevät sertifiointiauditoinnin.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen