VAHTI-dokumentaatio

Ministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on hallinnon tietoturvallisuuden ohjaamisen, kehittämisen ja koordinaation elin." Määritykset pätevät julkis- ja valtionhallinnon organisaatioihin, mutta ulkoistusprojektien yhteydessä myös yksityisiin organisaatioihin.

VAHTI-vaatimustenhallintajärjestelmä on VAHTI:n kehittämä joukko ohjeistuksia, määrityksiä ja vaatimuksia, joiden pohjalle tietojärjestelmät ja prosessit tulee rakentaa, jos halutaan käsitellä valtionhallinnon tietoja.

Määritykset pätevät julkis- ja valtionhallinnon organisaatioihin, mutta ulkoistusprojektien yhteydessä myös yksityisiin organisaatioihin. Julkinen sektori voi käyttää eri alojen yrityksiä apuna projekteissa. Tällöin yksityisen yrityksen prosessien ja tiedonhallinnan tulee olla VAHTI-määrityksen mukaisia. Näiden määrityksien toteuttaminen ilman ulkoista apua voi olla haastavaa. VAHTI-määrityksissä on mm. VAHTI-ohje tietosuojaan ja tietoturvaan.

VAHTI-dokumentaation sekä ohjeistusten laadinta / kirjoistustyö yritykselle. Kustannus tästä on kohtuullinen, ota yhteyttä: asiakaspalvelu@hseq-palvelut.fi

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen