ISO 9001:2015

Syyskuussa 2015 julkistettiin uusi versio Johtamisjärjestelmästandardista. Organisaatioilla, jotka on sertifioitu 9001-mukaisesti, on kolmen vuoden siirtymäaika uuden version soveltamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Tällä sivustolla tarjoamme tietoa ja apuvälineitä uuden standardiversion omaksumiseksi. Konsulttimme auttavat käytännön asioiden järjestämisessä sekä uuden version istuttamisessa ja soveltamisessa olemassa olevaan Toimintajärjestelmään.

Uuden järjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muutokset on hyvä tehdä toimintalähtöisesti ja sisällyttää uudet määräykset toimintaan sen sijaan, että rakennetaan järjestelmä standardilähtöisesti. Asiantunteva konsulttimme osaa ohjata järjestelmää toiminnallisesti järkevästi dokumentoiduksi.


Mistä löydän tietoa standardimuutoksista

Uusi standardi on hankittavissa sales.sfs.fi –sivustolta julkistamisen jälkeen. Muutoksiin voit tutustua sivuillamme kohdissa:

  • 9001 muutokset järjestelmässä
  • GAP-analyysi


Organisaationi on jo 9001-sertifioitu, mistä aloitan?

1.Hanki uusi 9001:2015 –standardi

2.Tutustu sivuillamme muutoskuvauksiin

3.Selvitä miten organisaatiosi tällä hetkellä toimii standardin muuttuneiden osioiden kohdalla

  • tässä työssä konsulttimme tarjoavat apua

4.Suunnittele ja aikatauluta järjestelmämuutokset, sekä niiden jalkauttaminen

5.Suunnittele järjestelmän koulutus avainhenkilöille ja koko organisaatiolle

  • konsulttimme avustavat suunnittelussa sekä määrittelyssä eri organisaatioryhmien koulutustarpeista
  • HSEQ-palvelut.fi tarjoaa yrityskohtaista koulutusta järjestelmäsiirtymään, sekä standardin uusien ominaisuuksien esittelemiseksi

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti konsulttimme avustavat muutoksissa tai kokonaan uuden järjestelmän rakentamisessa avaimet-käteen –ratkaisuna tai hallinnointiroolissa.

Koska siirtyminen uuteen standardiin on hyvä aloittaa?

Siirtymä on kätevintä ajoittaa uudelleensertifioinnin yhteyteen. Tällöin siirtymästä aiheutuvat kustannukset ovat matalimmillaan. Muista, että Toiminta-/laatujärjestelmän on oltava version 2008-mukainen niin kauan kunnes uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

Muutosten suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ja laatuorganisaation on hyvä tunnistaa muutokset riittävän syvällisesti ennen kuin suunnitelmat järjestelmän muutoksista aikataulutetaan ja vastuutetaan. Konsulttimme avustavat paitsi määrittelytyössä, myös tarvittaessa kouluttavat laatuorganisaation ja tarvittaessa koko henkilökunnan uuden järjestelmän sisäistämiseksi.

Huomioihan, että muutoksia on tulossa myös ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, sekä OHSAS 18001 (ISO 45001) standardeihin. Kaikki nämä kolme järjestelmästandardia uudistuvat rakenteeltaan samantyylisiksi, joten tutustuminen 9001-rakenteeseen pikimiten auttaa omaksumaan muidenkin järjestelmästandardien muutostarpeet organisaation toiminnassa ja ohjeistuksessa.

Kehen voin olla yhteydessä lisäinfoa varten?

Näiltä sivuilta löytyy vastauksia useimpiin kysymyksiin, lisäinfo ja konsultointitarpeisiin vastaa: asiakaspalvelu@hseq-palvelut.fi


GDPR-asetus yhdessä ISO 9001 kanssa?

Suosittelemme GDPR-dokumentaation hankkimiseksi palvelua: https://gdpr.mycashflow.fi

tai englanninkieliselle paketille: https://defenum.eu


HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen