ISO 14001:2015

Ympäristöjärjestelmästandardi 14001 on uudistunut. 

 Organisaatioilla, jotka on sertifioitu 14001-mukaisesti, on uuden version julkistamisen jälkeen kolmen vuoden siirtymäaika uuden version soveltamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Tällä sivustolla tarjoamme tietoa ja apuvälineitä uuden standardiversion omaksumiseksi. Konsulttimme auttavat käytännön asioiden järjestämisessä sekä uuden version istuttamisessa ja soveltamisessa olemassa olevaan Toimintajärjestelmään.

Uuden järjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muutokset on hyvä tehdä toimintalähtöisesti ja sisällyttää uudet määräykset toimintaan sen sijaan, että rakennetaan järjestelmä standardilähtöisesti. Asiantunteva konsulttimme osaa ohjata järjestelmää toiminnallisesti järkevästi dokumentoiduksi.


Mistä löydän tietoa standardimuutoksista

Uusi standardi on hankittavissa sales.sfs.fi –sivustolta julkistamisen jälkeen. Muutoksiin voit tutustua sivuillamme kohdissa:

 • 14001 muutokset järjestelmässä
 • GAP-analyysi

 • Organisaationi on jo 14001-sertifioitu, mistä aloitan?

  1.Hanki uusi 14001:2015 –standardi
  2.Tutustu sivuillamme muutoskuvauksiin
  3.Selvitä miten organisaatiosi tällä hetkellä toimii standardin muuttuneiden osioiden kohdalla

  • tässä työssä konsulttimme tarjoavat apua

  4.Suunnittele ja aikatauluta järjestelmämuutokset, sekä niiden jalkauttaminen

  5.Suunnittele järjestelmän koulutus avainhenkilöille ja koko organisaatiolle

  • konsulttimme avustavat suunnittelussa sekä määrittelyssä eri organisaatioryhmien koulutustarpeista
  • HSEQ-palvelut.fi tarjoaa yrityskohtaista koulutusta järjestelmäsiirtymään, sekä standardin uusien ominaisuuksien esittelemiseksi

  Toiminta-ajatuksemme mukaisesti konsulttimme avustavat muutoksissa tai kokonaan uuden järjestelmän rakentamisessa avaimet-käteen –ratkaisuna tai hallinnointiroolissa.


  Koska siirtyminen uuteen standardiin on hyvä aloittaa?

  Siirtymä on kätevintä ajoittaa uudelleensertifioinnin yhteyteen. Tällöin siirtymästä aiheutuvat kustannukset ovat matalimmillaan. Muista, että Ympäristöjärjestelmän on oltava version edellisen version (2004) mukainen niin kauan kunnes uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

  Muutosten suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ja ympäristöorganisaation on hyvä tunnistaa muutokset riittävän syvällisesti ennen kuin suunnitelmat järjestelmän muutoksista aikataulutetaan ja vastuutetaan. Konsulttimme avustavat paitsi määrittelytyössä, myös tarvittaessa kouluttavat laatuorganisaation ja tarvittaessa koko henkilökunnan uuden järjestelmän sisäistämiseksi.

  Huomioihan, että muutoksia on tulossa myös ISO 9001 laatujärjestelmä, sekä OHSAS 18001 (ISO 45001) standardeihin. Kaikki nämä kolme järjestelmästandardia uudistuvat rakenteeltaan samantyylisiksi, joten tutustuminen 9001-rakenteeseen (julkistetaan näistä ensimmäisenä) pikimiten auttaa omaksumaan muidenkin järjestelmästandardien muutostarpeet organisaation toiminnassa ja ohjeistuksessa.


  Kehen voin olla yhteydessä lisäinfoa varten?

  Näiltä sivuilta löytyy vastauksia useimpiin kysymyksiin, lisäinfo ja konsultointitarpeisiin vastaa: asiakaspalvelu@hseq-palvelut.fi

  HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen