GAP-analyysi

Merkittäviä uusia ja muuttuneita vaatimuksia:

null

Konsulttimme tutkii ja laatii luettelon yrityksesi kannalta merkittävistä muutostapeista. Samoin koko dokumentaation ja toimintaohjeistuksen järkevä muutoshallinta on konsulttimme ydinosaamisaluetta. Valitessa HSEQ-palvelut.fi konsultiksi toteutuu muutostarpeiden määrittely, sekä vastuutus ilman hankaluuksia ja kokonaisuus ja toiminnan keskeytymättömyys huomioiden. Tarvittaessa toteutamme muutosten kirjoittamisen ja järjestelmän kouluttamisen konsultointityönä henkilöstön osallistuessa määrittelypalavereihin ja muutoin työskennellessä päivittäisten työtehtävien parissa.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen