Ympäristötehokkuuden mittaaminen

Johdettaessa ympäristöasioita tehokkaasti ja mahdollisimman vaikuttavasti, herää kysymys siitä miten voidaan mitata toiminnan ympäristötehokkuutta. Standardi ISO 14001 ei suoranaisesti vaadi laskennallisia tehokkuusmittareita. Näitä on kuitenkin tarjolla standardin ISO 14031 määrittelyissä. Mittariston käyttöönotto vahvistaa yrityksen energiatehokkuuden analysointia ja todentamista.

Environmental Performance Evaluation (EPE) on ISO:n määrittelemänä alkuperäiskielellä: “process to facilitate management decisions regarding an organization’s environmental performance by selecting indicators, collecting and analysing data, assessing information against environmental performance criteria, reporting and communicating and periodically reviewing and improving this process”.

Enenrgiatehokkuutta arvioitaessa tulee siis toteuttaa:

 epemenettely.jpg

Environmental Key Performance Indicators (eKPI) ovat mekanismi, jota käytetään osoittamaan sitä miten tehokkaasti organisaatiomme toteuttaa energiatehokkuutta. Nämä yrityjohdon asettamat ympäristötavoitteet usein esitellään yrityksen vuosikatsauksessa ja ovat nimensä mukaisesti osoittamassa pitkää kehityskaarta.

ISO 14031 esittää kolme mittaria, joita on hyvä käyttää KPI:nä:

 • Management performance indicator (MPI) – esittää tuloksia hallinnon (johdon) päätösten vaikutuksesta energiatehokkuuteen
  • Esimerkkeinä: ympäristöpanostukset / liikevaihto, auditointien ja havaintojen määrä, ympäristötavoitteiden saavuttamisen taso, ympäristöasioihin liittyvien asiakasvalitusten määrä, ympäristövahinkojen kustannukset, reagointinopeus ympäristökatastrofiin, koulutusten määrä.
 • Operational performance indicator (OPI) - tuotantoon liittyvät kustannukset ja materiaalimäärät
  • Esimerkkeinä: raakamateriaalin käyttö (kg/yksikkö), energiankäyttö tuotettua yksikköä kohden (esim. MJ/tuotantoerä tai esim. 1000 kpl), haitta-aineen päästöt, puhdistusprosessin ainekäytöt.
 • Environmental condition indicator (ECI) - osoittavat tuotannon vaikutuksia ympäristöön
  • Esimerkkeinä: päästöistä aiheutuneet kalakuolemat, konsentraaatio vedessä (mg/litra vettä), maaperän päästömittaukset (mikrogrammaa/kuutio maata), mittarit joilla pyritään osoittamaan millainen vaikutus meidän tuotannollamme on luonnossa esiintyvään ongelmaan.

Erityisesti tuotantolaitoksissa voidaan EPE-arvoa osoittaa emissiolaskelmalla (päästömittauksen laskukaava):

E = mvoc EFav M

  • mvoc on saatuttavan aineen tuotannossa käytetty massa
  • EFav on keskimääräinen päästö tuotantoyksikköä kohti (kg/103 kg tuotantoa)
  • M on tuotannon läpi ajettu massa (massa/aika)

Kuten tästä kuvauksesta huomaat, ympäristötehokkuuden mittaamista voidaan toteuttaa hyvinkin syväluotaavasti. Usein yritys aloittaa kevyellä mittaroinnilla ja syventää raportointia asiakkaiden, kilpailevan teollisuuden (benchmarkkaus) sekä mahdollisesti viranomaisvaatimusten tietotarpeiden mukaisesti. Ympäristötehokkuuden mittaaminen voi olla hyvinkin tarkkaa ja mittareilla sekä raporteista seuraavilla toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan ympäristön tilaan. Samoin voidaan selkeästi osoittaa yrityksemme panostukset ympäristöstä huolehtimiselle.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen