Tuotannon laatumittarit

Jos olet vastuussa operatiivisista toiminnoista, seuraava skenaario ei ole sinulle varmaankaan uusi: Huomenna on johtoryhmän kokous, ryhdyt kaivamaan useista lähteistä tietoa yrityksen relevanteista laatumittareista. Mietit mistä ihmeestä löytyy kaikki se tieto, jota sinun seuraavana päivänä odotetaan raportoivan yleisestä suorituskyvystä tuotantolaitoksen/tehtaan esimiehille.

Yritysjohtaja uhkaa hukkua tietotulvan alle, tämä vaikeuttaa relevantin tiedon löytämistä tietotulvasta. Samoin merkittävien kokonaisuuksien erottaminen massasta saattaa hämärtyä. Vaikka suurin osa johtoryhmän oleellisesta tiedosta on talouteen liittyviä, tuotanto-organisaatioiden esimiehet tarvitsevat toiminnallisia mittareita pystyäkseen toteuttamaan liiketoiminnan riskienhallintaa. Esimiehet haluavat ymmärtää mikä on toiminnan operatiivinen suorituskyky ja miten se vastaa organisaation tavoitteita.

Laadun vaikutus yrityksen menestykseen on usein hyvin ymmärretty. Kuitenkin yritykset ovat perinteisesti ongelmissa laadittaessa mittareita, jotka edustavat toiminnan tehokkuutta ja erityisesti laatua. Seuraavat mittarit auttavat antamaan johtoryhmälle tarkan kuvan näistä. On tärkeää ymmärtää, että riippuen teollisuudenhaarasta, maantieteellisestä sijainnista, yrityksen koosta, jne. saattaa olla myös muita mittareita, joita tähän luetteloon on hyvä lisätä.

 

Mittari 1: Tuotantolaitteiden tehokkuus (OEE, Overall Equipment Efficiency)

Laatu vaikuttaa moniin eri liiketoiminnan osa-alueisiin, joten on tärkeää luoda kattava mittari, joka kattaa tärkeimmät toiminta-alueet. Tähän on hyvä käyttää OEE kaavaa:

OEE = saatavuus x tehokkuus x laatu

Saatavuus mittaa, kuinka usein hyödyke on käytettävissä, kun sen on määrä tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Tehokkuus mittarina ilmoittaa millä tasolla teoreettisesta maksimista hyödykettä käytetään. Kolmantena mittarina laatu mittaa reklamoituja tuotteita (mikä on reklamoitujen toimitusten prosenttiosuus koko toimituksista), eli mikä osa tuotannosta ei vastaa asiakkaalta saatuja speksejä.

 

Mittari 2: Niiden tuotteiden osuus, jotka ovat vaatimustenmukaisia

Mittaa niiden tuotteiden prosentti osuutta, jotka ovat määräysten ja alan ohjeiden mukaisia. Erityisesti kriittisten ja säänneltyjen alojen, kuten lääkinnällisten laitteiden, farmasiatuotteiden, biotekniikan ja elintarvikkeiden & juomien mittaristo. Myös muussa määräyksin säädellyssä tuotannossa tämän mittarin merkitys on ratkaiseva, mm. myynti globaaleilla markkinoilla, joilla kansalliset ja kansainväliset määräykset säätelevät tuotteita ja näiden valmistusta. On usein haastavaa pitää työntekijät ajan tasalla muuttuvista viranomaismääräyksistä.

 

Mittari 3: Ajallaan toimitetut ja täydelliset lähetykset

Tuotteen laadunvalvonnan ei pitäisi viivästyttää vaatimustenmukaista toimitusta. Vaikka ajoissa toimitetut ja täydelliset lähetykset kuulostaa melko helpolta ymmärtää, on olemassa monia eri tapoja mitata tätä arvoa. Tyypillisesti tämä mittari määrittää ilman virheitä tai jälkitoimitusta toimitettujen tuotteiden prosenttiosuuden.

 

Mittari 4: Uusien tuotteiden kehitys (NPI, New Products Introduction)

NPI vertailulukuna määritellään prosenttiosuutena: uudet markkinoille tuodut tuotteet, jotka osuvat aika- ja laatutavoitteisiin / koko uusi tuotanto. Joissain yrityksissä toimintaideana on tuoda markkinoille uusia tuotteita, tätä pidetään kilpailuetuna usealla alalla. Liikevaihdon ja katteen kasvu ei näillä yrityksillä riipu ainoastaan siitä, miten menestyksekäs organisaatio on uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille, vaan myös kuinka tehokas organisaatio on täyttämään NPI tavoitteet.

 

Mittarit käyttöön

Nämä neljä keskeistä mittarit tarjoavat käsityksen operatiivisesta ja taloudellisesta suorituskyvystä. Kuten sanottua, organisaatiolla voi olla myös muita tuotantoon läheisesti liittyviä mittareita, tämä lista on herättelemässä erityisesti yrityksiä, joilla käytännön tason mittarit ovat hakusessa. Mittaus kannattaa automatisoida niin että laatumittareita ei tarvitse kaivaa johtoryhmän kokouksiin, vaan mittaustulokset toimitetaan suhteellisen automaattisesti ja ne ovat saatavilla tarpeen mukaan.

 

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen