Riskienhallinta ISO-standardeja käytettäessä

Organisaatioilla on eroja riskienhallinnan soveltamisessa käytäntöön. Suunniteltu riskienhallinta ja etukäteen määritetyt toimenpiteet erityyppisiin riskeihin ovat parempi tapa hallinnoida yrityksen tasapainoilua riskiensä kanssa, kuin pelkkä ”tulipalojen sammuttaminen”.

Organisaatio, joka pelkää riskejä tietyissä asioissa, kuten tietoturva tai kasvuun liittyvät riskit, saattaa vältellä hallittua riskienottoa ja pelata ”varman päälle”. Varman päälle ja varovasti toimiminen yrityskentässä voi tarkoittaa, että organisaatio ei toimi optimaalisesti.

On helppo sanoa, että organisaatioiden pitäisi ottaa riskejä, mutta vähemmän helppo tätä on toteuttaa, kun panokset ovat korkeat. Siksi ISO-johtamisjärjestelmän standardit tuovat todistettavasti lisäarvoa organisaatioille: ne tarjoavat riskeihin perustuvan kehyksen jatkuvalle parantamiselle. Tämä on hyvä esimerkki riskeihin sisältyvästä mahdollisuudesta.

ISO-standardit auttavat organisaation riskienhallinnan menettelyjen käyttöönotossa usealla eri tavalla ja tasolla. ISO-johtamisjärjestelmän standardien riskienhallintakehys antaa organisaatiolle mahdollisuuden tarkastella riskejä mahdollisuutena asioiden parantamiseksi. Tämä on jatkuvaa parantamista, olipa kyse sitten epäonnistumisen kustannusten vähentämisestä tai muutoksen hyötyjen omaksumisesta.

Tästä esimerkki: IT-järjestelmä, joka toimii - se on vanha, mutta vakaa eikä ongelmia ole ollut, "jos se ei ole rikki – älä korjaa sitä". Nykyinen järjestelmä tukee organisaation olemassaoloa, joten se on erittäin tärkeä. Mutta laitteistoa ja käyttöjärjestelmää ei enää tai kohta tueta, joten toipuminen vikatilanteista on työlästä, tietoturvakorjauksia ei ole tarjolla, joten se on jatkossa haavoittuvainen. Kyseessä on riski, jota ei haluta käsitellä, mutta jonka epäonnistumisen kustannukset voivat olla erittäin korkeat.

Riskien käsitteleminen voi avata mahdollisuuksia yksinkertaisesti muuttumalla asioiden tilaa. Mutta vain aktiivisesti riskejä hallitsemalla nämä mahdollisuudet avautuvat.

Kaikki ISO-johtamisjärjestelmästandardit toimivat yhteisen rakenteen mukaisesti. Tämä yhteisyys helpottaa organisaatioiden toimien (myös riskienhallinnan) yhdistämistä standardien vaatimusten toteutumiseen. Se tarkoittaa, että organisaatio, joka on sertifioitu useiden standardien, esimerkiksi laadun, ympäristön ja energianhallinnan standardien mukaisesti, saa hyödyt useista eri asioista yhteen yhteiseen riskikehykseen.

Johtopäätöksenä on, että johtamisjärjestelmiin sertifioidut organisaatiot hallitsevat riskejä ja niiden tuomia etuja liiketoimintaansa paremmin. Tällainen organisaatio kykenee hyödyntämään riskienhallinnan etuja, kuten tehokkuutta, alhaisia epäonnistumiskustannuksia, lisääntyneitä mahdollisuuksia, pienempiä riskejä toimitusketjussa sekä suurempaa toimintamuutosten sisäistä ja ulkoista varmuutta.

HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen