Kestävä kehitys ja yritysvastuu, miten aloitat

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämäärä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävän kehityksen yritysvastuuraportti voi olla PK-yritykselle iso urakka, joka on hyvä aloittaa valitsemalla mitä asioita yritysvastuuraportissa kerrotaan ja mitataan. Mittarit löytyvät talouden, sosiaalisten ja ympäristöasioiden piiristä.


Kestv tykalupakkijpg
Tavoitteet voivat olla esimerkiksi:
  • Energian ja veden käyttö
  • Jätemäärät
  • Päästöt ilmaan ja veteen
  • Ääni- ja hajuhaitat
  • Logistiikka
  • Matkustaminen
  • Kiinteistöön liittyvät: kalustus, valaistus, lämmitys ja jäähdytys
  • Maankäyttö ja luontainen elinympäristö

Ympäristövastuun indikaattorit:

Ympristvastuun indikaattoritjpg

Analysoimalla vaikutuksiaan ja selvittämällä tärkeimmät sidosryhmänsä yritykset saavat kuvan toimintansa vastuullisuuden merkityksestä. Myös tulevien riskien ja mahdollisuuksien analysointi edellyttää yrityksiltä toimenpiteiden jatkuvaa suunnittelua markkinoilla menestymisen varmistamiseksi. Lisäksi lukijat saavat yritysvastuun raporteista tietoa yritysten tärkeimmistä vastuullisuusteemoista.

Yritys voi kuitenkin jättää raportoimatta jostakin indikaattorista, jos se ei tuota olennaista tietoa yrityksestä sidosryhmille ja kertoa halutessaan, miksi kyseistä indikaattoria ei ole raportoitu. Jotta raportti olisi mahdollisimman hyödyllinen sidosryhmille, yrityksen on hyvä esittää olennaisista indikaattoreista mahdollisuuksien mukaan vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

Kestävän kehityksen suuntaviivat ja yritysvastuuraportit, ota yhteyttä: asiakaspalvelu @ HSEQ-palvelut.fi.


HSEQ-palvelut, HSEQ, laatu, ympäristö, turvallisuus, KATAKRI, 9001, 14001, 18001, 45001, ISO 13485, johtamisjärjestelmä, konsultointi, laatujärjestelmän rakentaminen